Připravujeme: Velmi komfortní tříkamerová mobilní SD / HD režie, vhodná pro seriálovou výrobu.